Mājas lapas izmantošanas noteikumi

1.Šajā vietnē publicētās informācijas mērķis ir palīdzēt LR iedzīvotājiem piepildīt savas vēlmes pēc komunikācijas un materiālās labklājības. . Mājas lapā publicētā informācija ir informatīva un tā  nevar tikt uzskatīta par piedāvājumu pārdot, pirkt vai izsniegt kādu no produktiem vai pakalpojumiem.

2. Mēs esam pielikuši lielas pulēs, lai nodrošinātu, ka šeit publicētā informācija būtu patiesa, taču 100% precizitāti nevaram garantēt. Jebkuras vietnē gribi.lv ievietotās informācijas izmantošana ir katra lietotāja personīga atbildība un mēs neatbildam par sekām, kas varētu rasties no šīs informācijas lietošanas.

3. Gribi.lv ievietotā informācija ir sagatavota, balstoties uz brīvi pieejamiem, atklātiem informācijas avotiem, pieņemot, ka tie ir patiesi, taču to patiesums nav nekādā veidā īpaši pārbaudīts.

4. Vietnē ievietotā informācija ir sagatavota, balstoties uz autoru personīgo iniciatīvu. Lai nodrošinātu mājas lapas uzturēšanu mēs paturam tiesības vietnē izvietot trešo pušu reklāmas. Šo reklāmas avotu apmeklēšana vai izmantošana ir katra lietotāja personīga atbildība. .

5. Vietnes dizains, struktūra un teksts ir uzskatāms par pareizslaiks.lv īpašum un nevar tikt bez īpašnieku atļaujas kopēts vai pārpublicēts ne pilnīgi ne daļēji. Tajā pašā laikā mēs dodam atļauju izmantot šeit ievietoto informāciju privātām, nekomerciālām vajadzībām.

6. Mēs paturam tiesības jebkurā brīdī mainīt vietnes lietošanas noteikumus. Jebkādas izmaiņas ir uzskatāmas par spēkā esošām no to publicēšanas brīža. Vietnes apmeklētājs pats ir atbildīgas par Mājas lapas izmantošanas noteikumu regulāru pārlasīšanu.

7. Mājas lapā publicētās informācijas izmantošana automātiski apliecina, ka piekrītat vietnes izmantošanas noteikumiem.